Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | Ł |

Labondy (1)
Lachowicz (1)
Lak (1)
Laskowska (1)
Laskowski (1)
Lawendowski (18)
Leńniewski (2)
Lepalczyk (4)
Lesiewicz (2)
Lesiewski (5)
Leśniewska (1)
Leszczyński (1)
Leszczyńskiń (1)
Leszewska (1)
Leszniewska (1)
Lewandowska (22)
Lewandowski (31)
Lewenda (1)
Lewendowski (1)
Leźnicka (1)
Leźniewska (1)
Liberacki (1)
Liberadzki (1)
Lig (1)
Lik (1)
Lipińska (2)
Lipiński (1)
Lisiak (1)
Lisiecka (2)
Lisiecki (2)
Lisińska (1)
Lisowski (3)
Liszkowski (1)
Lńkowski (1)
Lorenc (2)
Lubelska (1)
Lubelski (1)
Luberacka (3)
Luberacki (1)
Luberadzka (2)
Luberadzki (8)
Luboracka (1)
Luboracki (1)
Luboradzki (7)
Lubowicki (1)
Lubowidzka (3)
Lubowidzki (4)
Lubowiecka (1)
Lubowiecki (3)
Ludwiczak (6)